De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen van diverse sectoren, zoals de natuur-, milieu-, scheepvaart-, recreatie- en de landbouwsector. ‘Het is mijn taak om alle partijen binnen de Adviesgroep de gelegenheid te geven hun mening te uiten en proberen tot gezamenlijke standpunten te komen,’ start Thom. ‘Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je vaak al meer gemeenschappelijke belangen en begrip, dan je in eerste instantie denkt. Maar niet ten koste van alles. Ben je het fundamenteel met elkaar oneens, dan moet daar ook ruimte voor zijn. Zolang we maar een helder verhaal met een duidelijke visie neerleggen bij het Gebiedsoverleg.‘

Wat is er volgens u nodig om succesvol samen te werken aan de doelen van Zuidwestelijke Delta?

‘Vertrouwen in elkaar is een hele belangrijke voorwaarde. Een “ja” moet een “ja” blijven en een “nee” kan wellicht op termijn een “ja” worden, maar wees duidelijk over wat wel en niet kan, bijvoorbeeld op het gebied van financiering of een beoogde samenwerking. Ook worden financieringen vaak nog “geoormerkt”. Geld kan dan wel ingezet worden voor waterveiligheid, maar niet voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Mijn inziens kun je beter één groot bedrag vrijmaken en dat investeren in de regio, zonder op elk potje een label te plakken. Daarnaast denk ik dat het van belang is een ambassadeur aan te stellen met bestuurlijke invloed die echt het gezicht wordt van de Zuidwestelijke Delta.’

Hoe blijven alle partijen optimaal betrokken?

‘De wil om met z’n allen te blijven werken aan de opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta is er, alleen wordt het wel tijd dat we resultaten gaan zien. Mocht de getijdencentrale in de Brouwersdam doorgaan, is dat een mooi voorbeeld van een project waarin de belangen van de betrokken partijen samenkomen en de driehoek van ecologie, economische veerkracht en waterkwaliteit goed vertegenwoordigd is. Ook is het goed om elkaar te laten zien wat er allemaal gebeurt in de regio. Dat hoeft niet elke keer met bijvoorbeeld een grote bijeenkomst. Als een plaatselijk project met veel succes is afgerond, nodig dan de direct betrokken partijen uit om te laten zien wat je bereikt hebt. Kijk met elkaar mee, inspireer en leer van elkaar, dat is belangrijk. Blijf vooruitkijken en plannen maken en kijk daarbij over je grenzen heen.’

Hoe kan de Adviesgroep haar rol zo goed mogelijk invullen?

‘Als Adviesgroep is het van belang continue te checken of je alle partijen nog vertegenwoordigt en of er voldoende terugkoppeling plaatsvindt naar de achterban. Pols dit ook regelmatig. Hoe houd je de achterban betrokken bij de ontwikkelingen die er spelen? Voelen zij zich ook gehoord? Denken ze voldoende mee? Wat hebben zij nodig? Ik vind het een goede ontwikkeling dat de Adviesgroep meer initiatief neemt om ook zelf onderwerpen en thema’s op de agenda van het Gebiedsoverleg te krijgen. Dat mag wat mij betreft nog veel vaker gebeuren.’