Wij beraden ons nu op de invulling van het participatietraject rond de Gebiedsagenda de komende periode. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is, informeren wij u.