Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 afgelast

Luchtfoto Grevelingen - Brouwersdam

Door de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten de geplande gebiedsbijeenkomsten over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 niet door te laten gaan. 

Wij beraden ons nu op de invulling van het participatietraject rond de Gebiedsagenda de komende periode. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is, informeren wij u.