In gesprek

Op 21 maart gaan zowel ambtelijke als bestuurlijke netwerken onder leiding van journalist Tracy Metz met elkaar en met het Deltaprogramma in gesprek. De bijeenkomst start met een bijdrage van Peter van Rooy (NederLandBovenWater). Peter analyseert op basis van 25 jaar ervaring in gebiedsgerichte aanpak en interviews met de streeknetwerken het huidige samenspel tussen nationale opgaven en die netwerken. Peter gaat hierover vervolgens in gesprek met verschillende gebiedsregisseurs.

Samenwerken in Waterpoort

Na de introductie volgen verdiepende workshops op gebruikte methoden in gebiedsgerichte samenwerking. Verschillende gebiedsregisseurs presenteren hun aanpak en vragen om reflectie. Wat zijn voor- en nadelen van technieken? En waar liggen kansen voor het Deltaprogramma om stappen te maken?

Na de workshops gaan Deltacommissaris Co Verdaas en regionale bestuurders in gesprek. In interactieve panelsessies gaan ze in op bestuurlijke kansen om energie te krijgen in lokale streeknetwerken, over kansen om beter aan te sluiten bij nationale opgaven en over de rol van Zuidwestelijke Delta als verbinder tussen nationaal en regionaal en lokaal niveau.

Programma

 • 13.00 uur: Opening en welkom door Jaap van Doesburg, gebiedsmanager provincie Brabant en Lilian van den Aarsen, directeur staf Deltacommissaris
 • 13.15 uur: Lezing Peter van Rooy, NederLandBoven-Water
 • 13.45 uur: Panelgesprek met Procesregisseurs
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.30 uur: Verdiepende workshops
  • De Waterpoort Academy
  • Proeftuin VAB Elsendorp
  • Living Lab Schouwen Duiveland
  • Kennis Community Oosterschelde
  • Grenspark Groot Saefthinge
 • 15.30 uur: Pauze
 • 16.00 uur: Bestuurlijk panelgesprek met Deltacommissaris Co Verdaas en gedeputeerde Saskia Boelema van de provincie Noord-Brabant
 • 17.00 uur: Afsluiting en Borrel

Locatie

Delta Agrifood Business
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom

Aanmelden en vragen

Wil jij er ook bij zijn op 21 maart? Meld je dan hier aan voor de bijeenkomst. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk tot uiterlijk 16 maart. Heb je nog vragen? Stel ze dan via waterpoort@brabant.nl.

Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land.