Op 20 mei gaan we graag in gesprek met de Zuidwestelijke Delta-community over de effecten van zeespiegelstijging en mogelijke oplossingen voor onze regio en welke kennisvragen daarbij horen. Dat doen we in een informatief ochtendprogramma waarvoor iedereen die wil deelnemen zich kan aanmelden. In de middag organiseren we verdiepende workshops per deelgebied. Hiervoor versturen we persoonlijke uitnodigingen naar de kennispartners die actief zijn in dat gebied, omdat er een beperkt aantal plekken is.

Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta

Kennisontwikkeling helpt ons op weg naar een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta. Onze huidige strategie is in elk geval tot 2050 robuust, maar gezien de grote onzekerheden rond klimaatverandering daarna is het belangrijk na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verdere toekomst. In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta zijn al veel kennisvragen opgehaald. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt de effecten van de mogelijke zeespiegelstijging, evalueert tot welke stijging de huidige strategieën voldoen en verkent oplossingsrichtingen voor de langere termijn. In de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta komen alle kennisvragen samen.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma informeren we je over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het programma Zuidwestelijke Delta en Deltares geven inleidende presentaties.

Het programma is als volgt:

09.30 uur:         Virtuele inloop

10.00 uur:         Welkom en start plenaire programma

10.15 uur:         Presentaties

12.00 uur:         Afsluiting ochtendprogramma

Meer weten over het programma en de sprekers? Kijk dan op zwdelta.nl/kennisagenda.

Zuidwestelijke Delta - Werkendam © Kentin Photography

Interactief middagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit interactieve workshops. De workshops gaan per deelgebied een volgende slag maken met de kennisvragen die al zijn opgehaald via de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en via andere onderzoeksprogramma’s specifiek per deelgebied. Ook wordt nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio. Dat gebeurt in vijf workshops per deelgebied:

  • Grevelingen
  • Volkerak-Zoommeer en Markiezaatsmeer en Binnenschelde
  • Oosterschelde en Veerse Meer
  • Westerschelde inclusief monding
  • Kust en Voordelta

Meer informatie en aanmelden

Via zwdelta.nl/kennisagenda2021 vind je meer achtergronden over de bijeenkomst, handige documenten en links. Via deze pagina’s kun je je ook aanmelden voor het ochtendprogramma. Wil je je aanmelden voor een workshop in de middag? Dat kan (alleen) via een persoonlijke uitnodiging.