‘Samenwerking staat centraal voor het slagen van plannen in de Zuidwestelijke Delta,’ was een van de belangrijkste conclusies van de werkconferentie Zuidwestelijke Delta op 9 februari. Maar, hier is wel een extra impuls voor nodig, vonden de deelnemers. Zowel de Adviesgroep als het Gebiedsoverleg zijn aan de slag gegaan om te bekijken hoe een intensievere samenwerking concreet vorm kan krijgen. Een samenwerking waarbij alle partijen elkaar nog meer versterken. De basis blijft het doel om samen te zorgen voor een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta met voldoende zoetwater.

Actievere participatie

De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta is gestart met een plan van aanpak voor actievere participatie. In de vergadering van 12 oktober praten de leden verder over de ideeën, zoals het agenderen van actuele thema’s. Hierna volgt een advies voor het Gebiedsoverleg. Het Gebiedsoverleg sprak op 24 augustus onder meer over de invulling van haar hoofdtaken: het bewaken en stimuleren van de voortgang, de samenwerking richting Den Haag, de afstemming in de uitwerking van de projecten en: inspireren. De leden vergaderen op 26 oktober verder over de ambities op korte termijn en de invulling van de toekomstige samenwerking en positionering van de Zuidwestelijke Delta. De besluitvorming rond het Programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer is hier ook onderdeel van.