De Kennisdag richt zich specifiek op de Grevelingen, het Volkerak-Zoommeer, de Oosterschelde en het Veerse Meer. De dag start om 10.00 uur en om 16.00 uur is de afsluitende borrel. De Kenniscommunity werkt op dit moment aan het programma. Naast het plenaire programma zijn er twee rondes deelsessies rond de vier Deltawateren, met veel ruimte voor uitwisseling van ideeën. Wilt u tijdens een van deze sessies de onderzoeksresultaten van uw eigen project bespreken? Dat kan tijdens een 15 minuten-presentatie! Ook tijdens de lunchpauze is er de mogelijkheid om uw project toe te lichten, via bijvoorbeeld een poster of roll-up banner. Wilt u meedoen? Stuur uw idee dan uiterlijk 1 augustus naar de Kenniscommunity via secretariaat@zwdelta.nl. De organisatie neemt dan contact met u op over de mogelijkheden.

Kennis nodig voor beheer Deltawateren

Goed beheer van de Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Die kennis is bij allerlei partijen aanwezig, zoals onderzoeksinstellingen, onderwijs, beheerders en gebruikers van de Deltawateren. Een aantal partijen heeft zich verenigd in de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta om de manier waarop we kennis delen, borgen en ontwikkelen effectiever en efficiënter te maken. De Kennisdag is een van de initiatieven om dit voor elkaar te krijgen. Het idee is om de Kennisdag jaarlijks te organiseren. Zo is er elk jaar de gelegenheid om met een grote groep deelnemers de meest recente resultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over het programma en de locatie? Kijk dan op www.zwdelta.nl/kennisdag2019. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden. Er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar.