Programma

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst

 

10.00 – 11.00 uur: Plenair programma

 • Opening door dagvoorzitter Peter van Veelen van Deltaplatform
 • Welkom in Het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum door Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum
 • Keynote van Peter Herman van Deltares

 

11.00 – 12.30 uur: 1e ronde deelsessies over Oosterschelde, Grevelingen of Volkerak-Zoommeer

Oosterschelde: 1e deelsessie focus op systeem functioneren

 • Welkom door gespreksleider Aad Smaal (HZ University of Applied Sciences)
 • Introductie door Tom Ysebaert (Wageningen Marine Research/NIOZ)
 • Draagkracht – NIOZ
 • Effecten zeespiegelstijging en zandhonger Oosterschelde – Eric van Zanten (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
 • Schelpdieronderzoek Oosterschelde – Jeroen Wijsman/Jacob Capelle (Wageningen Marine Research)

 

Grevelingen: 1e deelsessie focus op ontwikkelingen boven water

 • Welkom door gespreksleider Christine Lammerts (Staatsbosbeheer)
 • Proces en stand van zaken Getij Grevelingen – Paul Paulus (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
 • Systeemschets Grevelingen, met doorkijk naar terugkeer getij – Marijn Tangelder (Wageningen Marine Research)
 • Ontwikkeling van de vogelstand – Pim Wolf (Deltamilieu Projecten)
 • Vegetatieontwikkeling Grevelingen – Sander Terlouw (Staatsbosbeheer)

 

Volkerak-Zoommeer: 1e deelsessie focus op operationeel waterbeheer, inclusief zoet/zout aspecten
Lees het complete verslag van de twee deelsessies over het Volkerak-Zoommeer

 

12.30 – 14.00 uur: Vegetarische lunch met de mogelijkheid voor:

 • een museumbezoek (op eigen kosten, tegen gereduceerd tarief van € 8,00 p.p. of gratis met museumjaarkaart)
 • een wandeling langs kreek, inlaag en dijk (dijkmuseum en zicht op de Oosterschelde)
 • het bekijken van posterpresentaties

 

14.00 – 15.30 uur: 2e ronde deelsessies over Oosterschelde, Grevelingen of Volkerak-Zoommeer

Oosterschelde: 2e deelsessie focus op maatregelen en ecologie

 • Welkom door gespreksleider Aad Smaal (HZ University of Applied Sciences)
 • Introductie door Tom Ysebaert (Wageningen Marine Research/NIOZ)
 • Herstel getij in Rammegors – Wietse Van de Lageweg (HZ University of Applied Sciences)
 • Suppletieprojecten Oosterschelde – Brenda Walles (Wageningen Marine Research)
 • Ontwikkeling vogelstand en de relatie met het watersysteem – Floor Arts (Deltamilieu Projecten)

 

Grevelingen: 2e deelsessie focus op ontwikkelingen onder water

 • Welkom door gespreksleider Christine Lammerts (Staatsbosbeheer)
 • Waterkwaliteit van het Grevelingenmeer – Arno Nolte (Deltares)
 • Ontwikkeling van het macrozoöbenthos in de Grevelingen – Ingeborg Mulder (Wageningen Marine Research)
 • Bodemdieren van het hard substraat – Marco Dubbeldam (Stichting Zeeschelp)
 • Herstel van zeegras – Thijs Poortvliet (Rijkswaterstaat Zee en Delta)

 

Volkerak-Zoommeer: 2e deelsessie focus op waterkwaliteit en ecologie
Lees het complete verslag van de twee deelsessies over het Volkerak-Zoommeer

15.30 – 16.00 uur: Wat hebben we geleerd en wat brengt ons dat voor de toekomst?

 

16.00 – 17.00 uur: Napraten met hapje en drankje