Living Labs: samen succesvol samenwerken

Toine Smits

 

Bouwen aan een veilige en duurzame delta kunnen we alleen samen. Hoe kunnen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, Rijk en regionale overheden dit succesvol doen? Hoe benutten we de betrokkenheid, energie en ambities in de Zuidwestelijke Delta voor het vormgeven van de toekomst? Onze keynote speaker prof. dr. Toine Smits vertelde in de inspiratiesessie op 11 mei over zijn ervaringen om samen met publieke en private partijen in Living Labs tot creatieve oplossingen te komen. Het doel? Samen zorgen voor de overgang naar een circulaire Nederlandse delta. Ook ging Toine in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta over succesvol samenwerken als het gaat om complexe gebiedsopgaven. En als deelnemer kon je natuurlijk ook meepraten!

Toine kent het gebied van de Zuidwestelijke Delta goed. In 2012 was hij lid van de Raad van Advies van de Delta Academy van de HZ | University of Applied Sciences. Daarnaast is hij voorzitter van het in 2017 opgerichte Lectorenplatform Delta- en Watertechnologie. In zes living labs bedenkt het platform oplossingen voor complexe, gebiedsgebonden problemen. De nadruk ligt daarbij op circulaire innovaties. De Zuidwestelijke Delta is een van de zes living labs. Het centrale thema voor dit gebied is het creëren van veerkracht ten opzichte van klimaatverandering. Er is onder andere aandacht voor kweek van zeevis op land, productie van zouttolerante gewassen en kustverdediging met levende natuur (bijvoorbeeld oesterdammen).

Momenteel werkt Toine als hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Een functie die hij combineert met die van lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

Toine studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon zijn carrière in watermanagement en duurzaam rivierbeheer als hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & Planologie (1994-2000) en hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Oost-Nederland). Ook was hij als hoogleraar Nature Conservation of Stream Corridors en Sustainable Water Resource Management verbonden aan respectievelijk de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.