Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 © Kentin Photography

 

Binnen de Zuidwestelijke Delta staan we steeds voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld om een passend antwoord te vinden op de klimaatverandering. Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over de opgaven voor onze regio, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en een folder. Het is een inspirerende agenda om samen invulling te geven aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst. Projectleider Jeroen van Herk van OAK consultants nam ons op 11 mei mee naar het hart van de Gebiedsagenda: de toekomstperspectieven uit de agenda. Als deelnemer kon je vragen stellen, reageren en vragen beantwoorden.

Meepraten en meedenken in bijeenkomsten in de regio

Na de zomervakantie start het participatietraject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied wordt het werkdocument verder besproken en aangescherpt met input uit de gebieden. De bijeenkomsten hiervoor zouden dit voorjaar plaatsvinden, maar die hebben we opnieuw gepland eind augustus en begin september. Ook hiervoor kun je je al aanmelden. Kijk op de aanmeldpagina voor meer informatie. Woon en werk je in de Zuidwestelijke Delta? Wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van onze regio? Kom dan naar een of meer bijeenkomsten!