Online inspiratiesessie

Door de coronacrisis is de wereld veranderd. Onze gezondheid is het allerbelangrijkst en alle overheidsmaatregelen zijn daarop gericht. Daarom hebben we binnen de Zuidwestelijke Delta de werkconferentie Zuidwestelijke Delta van 19 maart afgelast. Tegelijk zien we hoe flexibel we zijn door op andere manieren met elkaar samen te werken. We wilden dan ook samen met jullie toch volop aan de slag blijven voor onze mooie Zuidwestelijke Delta! En dat deden we: op maandag 11 mei organiseerden we van 13.00 – 15.00 uur een online inspiratiesessie.

Het programma dat we hadden voorbereid voor de werkconferentie hebben we omgezet naar een online variant. Vanuit een speciaal ingerichte studio in Informatiecentrum Grevelingen ontvingen we de deelnemers voor de inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta. Onder leiding van onze host Kim Coppes boden we een online programma vol interactie. De inspiratiesessie had twee hoofdonderwerpen: de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen kon je input geven of in gesprek gaan!

Werkconferentie 2021 in teken van start uitvoering Gebiedsagenda 

De werkconferentie Zuidwestelijke Delta verschuiven we naar het eerste kwartaal van volgend jaar. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met het vervolg van het participatietraject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De bijeenkomsten hiervoor zouden dit voorjaar plaatsvinden, maar die hebben we opnieuw gepland eind augustus en begin september. Ook hiervoor kun je je al aanmelden. Kijk op de aanmeldpagina voor meer informatie. De werkconferentie in 2021 zal vervolgens in het teken staan van de start van de uitvoering van de Gebiedsagenda. Zodra de datum bekend is, communiceren we die.

Hieronder kun je de livestream van de online inspiratiesessie op 11 mei 2020 terugkijken.

Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta

Het programma van de online inspiratiesessie duurde van 13.00 – 15.00 uur en bestond uit de volgende onderdelen:

 • 12.45 – 13.00 uur:        Virtuele inloop
 • 13.00 – 13.30 uur:        Welkom en aftrap programma
 • 13.30 – 13.55 uur:        Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: projectleider Jeroen van Herk van OAK consultants
 • 13.55 – 14.05 uur:        Living Labs: keynote speaker hoogleraar en leading lector Toine Smits
 • 14.05 – 14.10 uur:        Pauze
 • 14.10 – 14.45 uur:        Toine Smits in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta
 • 14.45 – 15.00 uur:        Afsluiting

 

Door het programma heen kon je vragen stellen, input geven of in gesprek gaan. Meepraten op social media? Gebruik dan #zwdelta.

 

Benieuwd naar een sfeerimpressie? Bekijk hieronder de videocompilatie.

Programma

Het programma van de online inspiratiesessie duurde van 13.00 – 15.00 uur en bestond uit de volgende onderdelen:

 • 12.45 – 13.00 uur:        Virtuele inloop
 • 13.00 – 13.30 uur:        Welkom en aftrap programma
 • 13.30 – 13.55 uur:        Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: projectleider Jeroen van Herk van OAK consultants
 • 13.55 – 14.05 uur:        Living Labs: keynote speaker hoogleraar en leading lector Toine Smits
 • 14.05 – 14.10 uur:        Pauze
 • 14.10 – 14.45 uur:        Toine Smits in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta
 • 14.45 – 15.00 uur:        Afsluiting

Door het programma heen kon je vragen stellen, input geven of in gesprek gaan. Meepraten op social media? Gebruik dan #zwdelta.

Terp in het water
Terp in het water

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Binnen de Zuidwestelijke Delta staan we steeds voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld om een passend antwoord te vinden op de klimaatverandering. Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over de opgaven voor onze regio, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en een folder. Het is een inspirerende agenda om samen invulling te geven aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst. Projectleider Jeroen van Herk van OAK consultants nam ons op 11 mei mee naar het hart van de Gebiedsagenda: de toekomstperspectieven uit de agenda. Als deelnemer kon je vragen stellen, reageren en vragen beantwoorden.

Meepraten en meedenken in bijeenkomsten in de regio

Na de zomervakantie start het participatietraject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied wordt het werkdocument verder besproken en aangescherpt met input uit de gebieden. De bijeenkomsten hiervoor zouden dit voorjaar plaatsvinden, maar die hebben we opnieuw gepland eind augustus en begin september. Ook hiervoor kun je je al aanmelden. Kijk op de aanmeldpagina voor meer informatie. Woon en werk je in de Zuidwestelijke Delta? Wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van onze regio? Kom dan naar een of meer bijeenkomsten!

Living Labs: samen succesvol samenwerken

Bouwen aan een veilige en duurzame delta kunnen we alleen samen. Hoe kunnen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, Rijk en regionale overheden dit succesvol doen? Hoe benutten we de betrokkenheid, energie en ambities in de Zuidwestelijke Delta voor het vormgeven van de toekomst? Onze keynote speaker prof. dr. Toine Smits vertelde in de inspiratiesessie op 11 mei over zijn ervaringen om samen met publieke en private partijen in Living Labs tot creatieve oplossingen te komen. Het doel? Samen zorgen voor de overgang naar een circulaire Nederlandse delta. Ook ging Toine in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta over succesvol samenwerken als het gaat om complexe gebiedsopgaven. En als deelnemer kon je natuurlijk ook meepraten!

Toine Smits
Toine Smits

Toine kent het gebied van de Zuidwestelijke Delta goed. In 2012 was hij lid van de Raad van Advies van de Delta Academy van de HZ | University of Applied Sciences. Daarnaast is hij voorzitter van het in 2017 opgerichte Lectorenplatform Delta- en Watertechnologie. In zes living labs bedenkt het platform oplossingen voor complexe, gebiedsgebonden problemen. De nadruk ligt daarbij op circulaire innovaties. De Zuidwestelijke Delta is een van de zes living labs. Het centrale thema voor dit gebied is het creëren van veerkracht ten opzichte van klimaatverandering. Er is onder andere aandacht voor kweek van zeevis op land, productie van zouttolerante gewassen en kustverdediging met levende natuur (bijvoorbeeld oesterdammen).

Momenteel werkt Toine als hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Een functie die hij combineert met die van lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

 

Toine studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon zijn carrière in watermanagement en duurzaam rivierbeheer als hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & Planologie (1994-2000) en hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Oost-Nederland). Ook was hij als hoogleraar Nature Conservation of Stream Corridors en Sustainable Water Resource Management verbonden aan respectievelijk de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.