Excursies

In de ochtend kunt u optioneel deelnemen aan een excursie in de buurt van Bergen op Zoom (opstapplaats: Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom). U kunt kiezen uit een van onderstaande excursies.

Waterschans Bergen op Zoom

Binnenschelde: Fort Waterschans en Molenplaat

We starten in de werkloods van Bruijs Jachtbouw en maken een wandeling over de Waterschans (Kop van het Hoofd), waarbij gidsen een toelichting geven over de cultuurhistorie. Daarna rijden we naar de Broeckehaven op de Molenplaat. Vertegenwoordigers van Gemeente Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en Watersportvereniging De Schelde gaan in op de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling (Connecting Delta), de waterkwaliteit van de Binnenschelde en de ontwikkelingen van natuurgebied Molenplaat. De Waterschans van Bergen op Zoom is het oudste vestingwerk van de stad, gebouwd in 1584. Het diende in de eerste plaats om de haventoegang, de sleutel tot de stad, te verdedigen. Daarnaast bood het huisvesting aan zo’n drie- tot vierhonderd soldaten. De Waterschans was daarna vooral bekend als oesterkwekerij en kreeftenpark. Het gebied is de afgelopen jaren gereconstrueerd. Vanaf de Broeckehaven maken we een korte wandeling naar het Markiezaatsmeer. Brabants Landschap geeft onderweg uitleg. Houd rekening met het weer; de wandeling kan nat en modderig zijn.

 

Opstapplaats: Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom
Maximaal aantal deelnemers: 40
Vertrek: 09.00 uur
Terugkomst: 12.00 uur (bij Poppodium Gebouw-T)

Luchtfoto Hoeve Hildernisse

Markiezaat: Hoeve Hildernisse en Bezoekerscentrum de Kraaijenberg

Op de grens van de Brabantse Wal en het Markiezaatsgebied vinden we Hoeve Hildernisse, tot de afronding van de Deltawerken de enige buitendijkse boerderij van Nederland. Bij de ontvangst op de hoeve krijgt u een toelichting op de geschiedenis van het verdronken dorp Hildernisse en de Hoeve (bij) Hildernisse. Ook hoort u meer over de natuurwaarden van het Markiezaatsgebied (Natura 2000) en de waterkwaliteit van het meer. Vanaf de boerderij lopen we naar Bezoekerscentrum De Kraaijenberg. Let op uw schoenen: het pad kan modderig zijn. Het bezoekerscentrum heeft wisselende exposities over planten en dieren op en rond het Markiezaat. Vertegenwoordigers van Waterschap Brabantse Delta, het Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant vertellen u meer over de historie, de ligging en de bijzondere waarde van het gebied.

 

Opstapplaats: Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom
Maximaal aantal deelnemers: 40
Vertrek: 9.00 uur
Terugkomst: 12.00 uur (bij Poppodium Gebouw-T)

Fruitteler Joris Wisse

Sint Philipsland: bezoek aan twee agrarische bedrijven 

Tijdens de busreis naar Sint Philipsland geeft Carla Michielsen, relatiebeheerder bij de ZLTO, een toelichting op de activiteiten van de agrarische bedrijven in dit gebied. Een vertegenwoordiger van Waterschap Brabantse Delta vertelt meer over de zoetwatervoorziening in de regio. We bezoeken eerst het fruitteeltbedrijf van Joris Wisse. Joris heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de groei van zijn bedrijf en in het ‘klimaatproof’ maken. Zo heeft hij zijn recente aanplant voorzien van hagelnetten en de watervoorziening verbeterd. Joris vertelt over zijn bedrijf en zijn uitdagingen als ondernemer nu en in de toekomst.

Agrariër Wim van Nieuwenhuijzen (midden)

Hierna vervolgen we de excursie en bezoeken we het akkerbouwbedrijf en de Freiland kippen (legkippen met vrije uitloop) van Wim van Nieuwenhuijzen. Hoe en waarom Wim met legkippen is gestart licht hij toe. Ook gaat hij in op de plannen om de vrije uitloop van de kippen te voorzien van zonnepanelen en welke dubbele doelen dit kan dienen.  

 

Opstapplaats: Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom
Maximaal aantal deelnemers: 40
Vertrek: 9.00 uur
Terugkomst: 12.00 uur (bij Poppodium Gebouw-T)