Jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta

Oosterscheldekering

Jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta op 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart 2019 organiseren we de jaarlijkse werkconferentie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta van 10.00 tot 17.30 uur. De werkconferentie biedt jaarlijks een platform om kennis te delen, na te denken over mogelijke oplossingen voor een veerkrachtige en klimaatrobuuste delta, elkaar te inspireren en vooral: samen actie te ondernemen. Dit jaar op een bijzondere locatie: het nieuwe gebouw van de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Hier worden de deltaprofessionals van de toekomst opgeleid.

Hoe zorgen we voor een veerkrachtige en klimaatrobuuste delta?

Het is belangrijk tijdig in te spelen op de klimaatverandering. Het doel voor de Zuidwestelijke Delta is samen te werken aan een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Hoe passen we onze regio aan op de klimaatverandering? Op welke manier kunnen circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie ons daarbij helpen? Hoe organiseren we optimale kennisontwikkeling? Op de werkconferentie besteden we volop aandacht aan deze thema’s.