Publicaties Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Met de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer biedt het kabinet helderheid over de waterhuishoudkundige toekomst van de meren. Het ontwikkelperspectief omvat het terugbrengen van beperkt getij in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. In oktober 2014 is een Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer vastgesteld. Definitieve vaststelling is gekoppeld aan sluitende financiering voor de maatregelen. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) werd de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer in combinatie beschouwd. In 2018 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Vanaf dat moment zijn de processen voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer losgekoppeld.

 

Documenten Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Rapporten en adviezen ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Bijlagen bij Milieueffectrapportage en Maatschappelijke kosten-batenanalyse