Publicaties Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Met de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer biedt het kabinet helderheid over de waterhuishoudkundige toekomst van de meren. Het ontwikkelperspectief omvat het terugbrengen van beperkt getij in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. In oktober 2014 is een Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer vastgesteld. Definitieve vaststelling is gekoppeld aan sluitende financiering voor de maatregelen. 

 

Documenten Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Rapporten en adviezen ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Bijlagen bij Milieueffectrapportage en Maatschappelijke kosten-batenanalyse