• Oosterschelde Stormvloedkering

MIRT-onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde

MIRT-onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde

 

Het MIRT Onderzoek Integrale veiligheid Oosterschelde geeft een analyse van de mogelijke knelpunten voor de veiligheidsstrategie, het ruimtegebruik en de natuur van de Oosterschelde als gevolg van zeespiegelstijging en morfologische veranderingen tussen 2050 en 2100. Voor eventuele knelpunten worden oplossingen (inclusief een globale beoordeling van kosten en effecten) en de vervolgstappen in beeld gebracht. Opvolger van dit project is het onderzoek Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde.

 • Deltawater: Oosterschelde
 • Thema: Ruimtelijke Adaptatie, Waterveiligheid
 • Fase: Onderzoek
 • Doel: Klimaatbestendig en veilig

Opgave

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor het Deltaprogramma 2015.

Context

Volgens het Deltaprogramma 2015 wordt de Oosterschelde op termijn geconfronteerd met klimaatverandering, zeespiegelstijging en morfologische veranderingen zoals geulverplaatsingen en zandhonger. De effecten hiervan kunnen de huidige veiligheidsstrategie, de natuurwaarden en het gebruik gaan beïnvloeden.

Maatregel

Het is een onderzoek. Denkbare maatregelen zijn: het aanpassen van waterkeringen, het suppleren van zand in de Oosterschelde en het aanpassen van de sluitingsstrategie van de Oosterscheldekering.

Planning

Het MIRT onderzoek IVO is in 2016 gestart en wordt in 2017 afgerond. Of hierna een verkenning volgt is nog afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en besluitvorming hierover.

 • Meer informatie

  Rijkswaterstaat Contactpersoon: Eric van Zanten
  Telefoon: 06-22991545
  eric.van.zanten@rws.nl