Het Zwin

Westerschelde
Natuurgebied het Zwin met de Zwingeul op de grens van Nederland en Belgie

Het Zwin is een beschermd natuurgebied op de grens tussen de Vlaamse en Nederlandse kust. Door diverse maatregelen en ingrepen is het natuurgebied groter, veiliger en waardevoller gemaakt.

Beschermd natuurgebied

Het Zwin is een beschermd natuurgebied op de grens tussen Vlaanderen en Nederland, in de gemeenten Knokke-Heist en Sluis. Door verzanding van de geul dreigt het slikken- en schorrengebied te verdwijnen en daarmee ook het planten- en vogelrijkdom. Daarom pakte Provincie Zeeland samen met Vlaamse partners de verzanding aan. Het verbreden en verdiepen van de Zwingeul is afgerond en het natuurgebied is uitgebreid. Hierdoor is de eb- en vloedstroom krachtiger. Het Zwin is uitgebreid met 120 hectare natuur, waarvan 10 hectare in Nederland ligt.

Intergetijdengebied

De Westerschelde is in de loop der jaren steeds verder verdiept en versmald. De schorren en slikken worden steeds kleiner en daarmee verdwijnt ook de unieke vogel- en plantenrijkdom. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Door nieuwe slikken- en schorrengebieden te ontwikkelen, herstelt de natuur. Dit gebeurt door binnendijkse gebieden weer buitendijks te maken en terug te geven aan de getijdenwerking van de rivier. Ook worden slimme maatregelen genomen om de natuur buitendijks te herstellen en te versterken. Zo wordt de voor Europa zo bijzonder zeldzame getijdennatuur voor de toekomst behouden! Vlaanderen en Nederland trekken hierin zij aan zij op.