• Grevelingenmeer Artist impression Getijdencentrale Brouwersdam

Getijdencentrale Brouwersdam

Getijdencentrale Brouwersdam

 

De waterkwaliteit in het Grevelingenmeer is sinds het afsluiten van de Brouwersdam langzaam verslechterd. Het terugbrengen van het getij via een doorlaatmiddel in de Brouwersdam kan de waterkwaliteit in het meer verbeteren. Tegelijkertijd kan het in- en uitstromende water gebruikt worden voor het opwekken van innovatieve, duurzame getijdenenergie. 

  • Deltawater: Grevelingen
  • Thema: Energie, Gebiedsontwikkeling, Innovatie en duurzaamheid
  • Fase: Onderzoek
  • Doel: Economisch vitaal

Opgave

De opgave is om concrete afspraken te maken over financiering en realisatie van een getijdencentrale in de Brouwersdam.

Context

De provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten willen het getij op de Grevelingen voor een goede waterkwaliteit herstellen. Daarmee willen zij tevens de gebiedsontwikkeling op en rond het meer een impuls geven. Het getij verdween met de bouw van de Brouwersdam in 1971. Een doorlaat in de dam moet het getij weer terugbrengen. Het zuurstofrijke zeewater dat onder invloed van eb en vloed op zee dan weer het meer kan instromen, verbetert de condities voor natuur, (water)recreatie, toerisme en visserij en de regionale economie als geheel. Daarnaast draagt het opwekken van duurzame getijdenenergie bij aan de klimaatambities.

 

Duurzame energie opwekken

Het terugbrengen van getijde op de Grevelingen heeft als voordeel dat een doorlaat in de Brouwersdam ruimte biedt voor turbines die elektriciteit opwekken uit de waterstroom. Een getijdencentrale in de Brouwersdam kan naar verwachting groene stroom produceren voor 3.000 tot 35.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De centrale levert zo een bijdrage aan het regeringsbeleid voor duurzame groei én aan de ambitie van de beide gemeenten om op termijn energieneutraal te zijn.

 

Kans voor innovatie en export

De combinatie van het verbeteren van de waterkwaliteit en de winning van duurzame 'getijdenenergie' is bijzonder. De locatie Brouwersdam kent een relatief beperkte getijdenslag: het hoogteverschil tussen eb en vloed. Winning van getijdenenergie uit laag verval, op een kosteneffectieve en visvriendelijke manier, wordt nog nergens in de wereld toegepast. Hier ligt een mooie kans voor innovatie tot een nieuwe deltatechnologie.

Maatregel

Het realiseren van een getijdencentrale in de Brouwersdam zorgt er naar verwachting voor dat de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbetert. Door de verticale getijbeweging komt ook zuurstofrijk water in de diepere delen van het meer. De aanvoer van zeewater zorgt voor (versneld) herstel van het bodemleven. Dit in samenwerking met de Flakkeese Spuisluis. Daarnaast levert de energiecentrale duurzame getijdenenergie voor huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Planning

  • 2019-2020 Voorbereidingsfase
  • 2020-2023 Planuitwerkingsfase
  • 2023-2026 Realisatiefase