‘Met het Tidal Technology Centre Grevelingendam hebben we er een waterbouwkundig icoon bij’

Leo van der Klip
Leo van der Klip Senior beleidsmedewerker Economie & Duurzaamheid

‘De komst van het Tidal Technology Centre Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis creëert volop mogelijkheden voor het bedrijfsleven, kennisinstituten en het toerisme in de regio. Dat ondersteunen wij als provincie graag. In het TTC-GD worden onder andere nieuwe technieken voor laag verval getijdenenergie getest. Zo doen we veel nieuwe kennis op rond deze innovatieve vorm van energieopwekking. De resultaten dragen ook weer bij aan het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam. Met het TTC-GD krijgen we er, naast de Deltawerken, een nieuw waterbouwkundig icoon bij, dat zowel nationaal als internationaal in de belangstelling zal staan. Uiteindelijk leidt dit tot meer werkgelegenheid en export van kennis en getijdeninstallaties. Er liggen ook plannen voor een informatie– en communicatiecentrum bij het TTC-GD. En dat trekt weer toeristen aan. De provincie ondersteunt het TTC-GD op diverse manieren. Zo stellen we een revolverende subsidie beschikbaar. Deze subsidie maakt het mogelijk voor BT Projects om de opstartfase te financieren. Ook het ministerie van Economische Zaken en provincie Zuid-Holland hebben financieel bijgedragen en Rijkswaterstaat renoveert de Flakkeese Spuisluis. Zodra de opstartfase voorbij is, betaalt BT Projects de subsidie terug aan de provincies en kan deze voor andere projecten worden ingezet.’

Leo van der Klip