‘Innovaties in getijdenenergie zijn waardevol voor de markt’

Menno Broers Managing Director Blue Turbine Projects (BT Projects)

’BT Projects wil “energie uit water” ontwikkelen tot een volwaardig alternatief voor duurzame energiewinning. Dit doen we door het opzetten van rendabele energieprojecten met innovaties in getijdenenergie, samen met allerlei marktpartijen. Die innovaties zijn nodig om getijdenenergie straks commercieel aantrekkelijk te maken. Met de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) bieden wij bedrijven de mogelijkheid om nieuwe technieken te testen, demonstreren en certificeren zonder dat dit meteen omzet moet opleveren. Dit is vaak de laatste stap die nodig is om een installatie commercieel aantrekkelijk te maken. Wij schaffen hiervoor tevens vier innovatieve demonstratieturbines aan. TTC-GD kan met deze turbines het hele jaar stroom opwekken op het moment dat er geen (andere) turbines worden getest of gedemonstreerd. De locatie van het TTC-GD is door de inlandse ligging uniek in de wereld en zeer kostenefficiënt. Zo zijn kosten van het vervangen van een turbine hier veel lager dan bij een testcentrum in open water. Daarnaast geeft een rendabel voorbeeldproject bij een klein getijverschil, zoals bij de Flakkeese Spuisluis, grote commerciële kansen op plekken waar het getijverschil veel groter is. Deze vorm van getijdenenergie is uniek. Hiermee zetten wij Nederland als expert op het gebied van watermanagement in binnen- en buitenland nog beter op de kaart.’