• Flakkeese Spuisluis en het Tidal Test Centre

Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel

Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel

 

Rijkswaterstaat heeft in 2017 de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam gerenoveerd. De sluis is omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel. Oorspronkelijk kon het water via de Flakkeese Spuisluis alleen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde stromen. Met de renovatie is nu een een tweezijdige verbinding ontstaan en kan het water ook van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer stromen. Door deze verbinding te herstellen, verbetert de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer. 

 

Rijkswaterstaat maakte een timelapse van de renovatie.

  • Deltawater: Grevelingen
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Waterkwaliteit
  • Fase: Uitvoering
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Opgave

De waterkwaliteit in de Grevelingen laat te wensen over. Er zijn teveel plaatsen in het meer die zuurstofloos zijn en er is een negatieve trend zichtbaar. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur. De opgave is de zuurstofhuishouding te verbeteren.

Context

Tijdens de bouw van de Philipsdam is een tijdelijk doorlaatmiddel in de Grevelingendam gebouwd om de noordoostelijke tak van de Oosterschelde te kunnen verversen met zout water uit het Grevelingenmeer. Dit was nodig totdat de Philipsdam in 1986 klaar was. Het doorlaatmiddel heeft in 1984 en 1985 zijn werk gedaan. De Flakkeese Spuisluis is omgebouwd om water in de Grevelingen te laten bij vloed en bij eb uit te laten naar de Oosterschelde.

 

Door de tweezijdige verbinding tussen de wateren komt er meer zuurstof in het water van het Grevelingenmeer en verbetert de waterkwaliteit. En dat is nodig, want door zuurstoftekort zijn veel planten- en diersoorten de afgelopen jaren afgenomen. In het oostelijk deel van het meer bij de Grevelingendam, is bovendien stankoverlast door afstervende waterplanten.

Maatregel

Rijkswaterstaat heeft de Flakkeese Spuisluis weer in gebruik genomen en de sluis omgebouwd tot tweezijdig doorlaatmiddel. 

Om de sluis werkend te maken, voert Rijkswaterstaat de volgende werkzaamheden uit:

  • Het vervangen van de werktuigbouwkundige installatie, de technische installatie en het besturingssysteem.
  • Het aanpassen van de IT voor bediening op afstand door het Hydro Metio Centra Zeeland in Middelburg.
  • Het aanbrengen aan de Grevelingenzijde van een uitstroomopening, bodembescherming en oeverbescherming.
  • Het vervangen van damwanden en de taludbescherming aan de Oosterscheldezijde

De verwachting is dat met de Flakkeese Spuisluis vooral in het oostelijk deel van de Grevelingen het zuurstofprobleem kan worden verholpen en de waterkwaliteit daar verbetert. Maar het effect van de Flakkeese Suisluis zal zeker niet het hele Grevelingenmeer bereiken. Daarom zijn er ook plannen voor de bouw van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam. De kennis die Rijkswaterstaat opdoet bij de Flakkeese Spuisluis, bespaart bij een eventuele bouw van dat doorlaatmiddel tijd en kosten.

Planning

De werking van het nieuwe doorlaatmiddel is in 2016 en 2017 uitvoerig getest. Eind 2017 is de gerenoveerde Flakkeese Spuisluis officieel opnieuw in gebruik genomen. Momenteel monitort Rijkswaterstaat de effecten van de doorlaat op de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer. 

  • 2016 - 2017 Uitvoering
  • 2016 - 2021 Monitoring en evaluatie