• Flakkeese Spuisluis en het Tidal Test Centre

Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel

Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel

 

Rijkswaterstaat renoveert de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam. De sluis wordt omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel. Oorspronkelijk kon het water via de Flakkeese Spuisluis alleen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde stromen. Met de renovatie ontstaat een tweezijdige verbinding en kan het water ook van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer stromen. Door deze verbinding te herstellen, verbetert de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer en ontstaat er een plek voor het Tidal Technology Center in de Grevelingendam.

  • Deltawater: Grevelingen
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Waterkwaliteit
  • Fase: Uitvoering
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Opgave

De waterkwaliteit in de Grevelingen laat te wensen over. Er zijn teveel plaatsen in het meer die zuurstofloos zijn en er is een negatieve trend zichtbaar. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur. De opgave is de zuurstofhuishouding te verbeteren.

Context

Tijdens de bouw van de Philipsdam is een tijdelijk doorlaatmiddel in de Grevelingendam gebouwd om de noordoostelijke tak van de Oosterschelde te kunnen verversen met zout water uit het Grevelingenmeer. Dit was nodig totdat de Philipsdam in 1986 klaar was. Het doorlaatmiddel heeft in 1984 en 1985 zijn werk gedaan. De Flakkeese Spuisluis wordt nu omgebouwd om water in de Grevelingen te laten bij vloed en bij eb uit te laten naar de Oosterschelde.

 

Door de tweezijdige verbinding tussen de wateren komt er meer zuurstof in het water van het Grevelingenmeer en verbetert de waterkwaliteit. En dat is nodig, want door zuurstoftekort zijn veel planten- en diersoorten de afgelopen jaren afgenomen. In het oostelijk deel van het meer bij de Grevelingendam, is bovendien stankoverlast door afstervende waterplanten.

Maatregel

Rijkswaterstaat gaat de Flakkeese Spuisluis weer in gebruik nemen en bouwt de sluis om tot een tweezijdig doorlaatmiddel.

Om de sluis werkend te maken, voert Rijkswaterstaat de volgende werkzaamheden uit:

  • Het vervangen van de werktuigbouwkundige installatie, de technische installatie en het besturingssysteem.
  • Het aanpassen van de IT voor bediening op afstand door het Hydro Metio Centra Zeeland in Middelburg.
  • Het aanbrengen aan de Grevelingenzijde van een uitstroomopening, bodembescherming en oeverbescherming.
  • Het vervangen van damwanden en de taludbescherming aan de Oosterscheldezijde

De verwachting is dat met de Flakkeese Spuisluis vooral in het oostelijk deel van de Grevelingen het zuurstofprobleem kan worden verholpen en de waterkwaliteit daar verbetert. Maar het effect van de Flakkeese Suisluis zal zeker niet het hele Grevelingenmeer bereiken. Daarom zijn er ook plannen voor de bouw van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam. De kennis die Rijkswaterstaat opdoet bij de Flakkeese Spuisluis, bespaart bij een eventuele bouw van dat doorlaatmiddel tijd en kosten.

 

Met de ingebruikname van de Flakkeese Spuisluis komt er bovendien een locatie beschikbaar voor het Tidal Technoloy Centre Grevelingendam. Bedrijven en instellingen kunnen hier testunits plaatsen voor energie uit water opwekking. Hier kunnen bedrijven dus ook waterturbines testen voor een eventuele toekomstige getijdencentrale in de Brouwersdam.

Planning

Rijkswaterstaat test de werking van de Flakkeese Spuisluis in december 2016 om hem in maart 2017 in gebruik te nemen. De monitoring is inmiddels gestart.

  • 2016 - 2017 Uitvoering
  • 2016 - 2021 Monitoring en evaluatie