Monitoring

Monitoring Zuidwestelijke Delta

Vanuit het Deltaprogramma is een systematiek ontwikkeld om alle Deltaprogramma’s te monitoren, waaronder ook de Zuidwestelijke Delta. In het Deltaprogramma 2017 is een eerste uitwerking van de systematiek ‘meten, weten, handelen’ opgenomen. Deze wordt in 2017 toegepast voor de monitoring van alle programma’s.