Monitoring

Monitoring Zuidwestelijke Delta

In de Zuidwestelijke Delta werken zo’n tachtig projecten aan hetzelfde doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water, nu en in de toekomst. Binnen Zuidwestelijke Delta vindt jaarlijks een monitoring plaats om de voortgang en de samenhang te onderzoeken. Lees meer over de monitoring in 2016 in het interview met Corniel van Leeuwen. Ook in 2017 vindt een monitoringsronde plaats. 

 

Meten, weten, handelen

Vanuit het Deltaprogramma is een systematiek ontwikkeld om alle Deltaprogramma’s te monitoren, waaronder ook de Zuidwestelijke Delta. In het Deltaprogramma 2017 is een eerste uitwerking van de systematiek ‘meten, weten, handelen’ opgenomen. Deze wordt in 2017 toegepast voor de monitoring van alle programma’s.