Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Veerse Meer

De Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de waterkwaliteit in ons land te verbeteren, met gezamenlijke inspanning van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties in een delta-brede aanpak. De Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater bestaat uit drie onderdelen:

  • aanpak van de chemische waterkwaliteit (met de bestuurlijke prioriteiten meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen);
  • bescherming van grondwater als bron van drinkwater;
  • verbetering van de ecologische kwaliteit van de grote wateren.

Rijkswaterstaat geeft met de transitie naar duurzaam waterbeheer invulling aan het derde punt van de delta-aanpak: verbetering van de ecologische kwaliteit.

 

Interesse in meer informatie over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water? Kijk op de website Helpdesk Water. Hier vindt u onder meer de brochure Werk aan de grote wateren, de poster Werk aan de grote wateren en factsheets Programma Grote Wateren.

Meer weten?

Lees het verslag van de Bestuurlijke conferentie Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater van 12 februari 2018. Waarbij bestuurders van regionale overheden, maatschappelijke organisaties en het rijk in Slot Zeist bijeen kwamen om de voortgang van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater te bespreken.