Workshop 2: Klimaatadaptatie: op weg naar een toekomstbestendige inrichting

Woningen in Dordrecht

 

In de workshop vormden de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie de rode draad. In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zoveel mogelijk te beperken. De Deltaplannen Zoet Water, Waterveiligheid en Ruimtelijke Adaptatie geven invulling aan deze ambitie. Binnen de Zuidwestelijke Delta lopen al volop initiatieven. In de workshop werden onder meer pitches gegeven over stresstesten, projecten op het gebied van vitale infrastructuur en lokale praktijkvoorbeelden van de aanpak van wateroverlast en watertekorten.

 

Stellingen

Plenair reageerde de zaal op de volgende stellingen:

 • Ik kan in 2020 volop aan de slag met concrete maatregelen voor klimaatadaptatie: ja 91%
 • De uitdaging ligt niet bij de investeringen, maar bij houding en gedrag: ja 80%

 

Opzet

Na een introductie over de Zeeuwse Aanpak Klimaatadaptatie door waterschap Scheldestromen volgden drie pitches hoe Zeeland aan de slag is gegaan met klimaatadaptatie:

 • Projecten Frames en Raak (vitale infra), door HZ University of Applied Sciences
 • Hittestress onderzoek, door provincie Zeeland
 • Aanpak wateroverlast en droogte, door gemeente Tholen

Daarna volgde de discussie met als leidende vragen:

 • Wat vind jij succesfactoren en valkuilen voor klimaatadaptatie? 
 • Wie of wat heb je daarbij nodig? 

 

Opbrengst van de workshop

 • Ga aan de slag. Wacht niet met de uitvoering. Dat maakt het zichtbaar en tastbaar.
 • Er is veel informatie en ook kennis. Benut deze en ga aan de slag.
 • Blijf onderzoeken, maar zorg ervoor dat dit niet als rem gaat werken op uitvoering.
 • Zoek de samenwerking op tussen organisaties en ook in het oplossen van meerdere opgaven.
 • Zorg voor “Sense of urgency”, draagvlak en bereidwilligheid.
 • Wees transparant en informeer de burger. Dat zorgt voor begrip en bereidwilligheid bij diezelfde burger voor de uitvoering van maatregelen. Ook door de burger zelf.
 • Er zijn valkuilen, maar als je deze goed in de gaten houdt, kun je nu al aan de slag.
 • Algemene reactie op de stellingen: met de juiste houding en gedrag kunnen we nu al aan de slag met concrete maatregelen. Het geld hoeft in veel gevallen geen probleem te zijn.