Informatiebijeenkomsten project getij Grevelingen

Het project Getij Grevelingen bereidt de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam voor om weer beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen. Het projectteam werkt onder meer aan het opstarten van de formele procedures. In oktober organiseert het team twee bijeenkomsten voor de omgeving over de laatste ontwikkelingen en het proces de komende periode. Ook start Rijkswaterstaat de marktconsultatie voor de getijdencentrale.

 

Op 11 oktober 2018 werden twee bijeenkomsten georganiseerd om verschillende organisaties en partijen die een belang hebben op, in en rond de Grevelingen bijgepraat over de huidige verkenningsfase. Ruim 100 aanwezigen kregen een presentatie over het project Getij Grevelingen en lkregen de gelegenheid om vragen te stellen aan de mensen van het ‘Werkverband Getij Grevelingen’ zoals de samenwerkende organisaties de projectorganisatie noemen.

 

Tijdens de Grevelingenweek kregen geïnteresseerde omwonenden op 23 oktober 2018 informatie over het project Getij Grevelingen. Meer dan 100 aanwezigen kregen onder andere een aantal prikkelende vragen voorgelegd. Bekijk hier vragen en de antwoorden van het publiek.