Kennisdag Zuidwestelijke Delta op 26 september

Vijfde Caisson Watersnoodmuseum

 

Op 26 september 2019 organiseerde de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta de eerste Kennisdag Zuidwestelijke Delta. De dag vond plaats in Het Vijfde Caisson, het onlangs geopende kenniscentrum van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het delen van kennis, onderzoeksresultaten en inzicht in het functioneren van de grote wateren stond deze dag centraal. De Kennisdag richtte zich specifiek op de Oosterschelde, de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Hieronder leest u meer over de inhoud van het programma.

 

Programma

09.30 - 10.00 uur Ontvangst

 

10.00 - 11.00 uur Plenair programma

 • Opening door dagvoorzitter Peter van Veelen van Deltaplatform
 • Welkom in Het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum door Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum
 • Keynote van Peter Herman van Deltares

 

11.00 - 12.30 uur 1e ronde deelsessies over Oosterschelde, Grevelingen of Volkerak-Zoommeer

 

Oosterschelde: 1e deelsessie focus op systeem functioneren

 • Welkom door gespreksleider Aad Smaal (HZ University of Applied Sciences)
 • Introductie door Tom Ysebaert (Wageningen Marine Research/NIOZ)
 • Draagkracht – NIOZ
 • Effecten zeespiegelstijging en zandhonger Oosterschelde – Eric van Zanten (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
 • Schelpdieronderzoek Oosterschelde – Jeroen Wijsman/Jacob Capelle (Wageningen Marine Research)

 

Grevelingen: 1e deelsessie focus op ontwikkelingen boven water

 • Welkom door gespreksleider Christine Lammerts (Staatsbosbeheer)
 • Proces en stand van zaken Getij Grevelingen – Paul Paulus (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
 • Systeemschets Grevelingen, met doorkijk naar terugkeer getij – Marijn Tangelder (Wageningen Marine Research)
 • Ontwikkeling van de vogelstand – Pim Wolf (Deltamilieu Projecten)
 • Vegetatieontwikkeling Grevelingen – Sander Terlouw (Staatsbosbeheer) 

 

Volkerak-Zoommeer: 1e deelsessie focus op operationeel waterbeheer, inclusief zoet/zout aspecten
Lees het complete verslag van de twee deelsessies over het Volkerak-Zoommeer

 

12.30 - 14.00 uur Vegetarische lunch met de mogelijkheid voor:

 • een museumbezoek (op eigen kosten, tegen gereduceerd tarief van € 8,00 p.p. of gratis met museumjaarkaart)
 • een wandeling langs kreek, inlaag en dijk (dijkmuseum en zicht op de Oosterschelde)
 • het bekijken van posterpresentaties

 

14.00 - 15.30 uur 2e ronde deelsessies over Oosterschelde, Grevelingen of Volkerak-Zoommeer

 

Oosterschelde: 2e deelsessie focus op maatregelen en ecologie

 • Welkom door gespreksleider Aad Smaal (HZ University of Applied Sciences)
 • Introductie door Tom Ysebaert (Wageningen Marine Research/NIOZ)
 • Herstel getij in Rammegors - Wietse Van de Lageweg (HZ University of Applied Sciences)
 • Suppletieprojecten Oosterschelde – Brenda Walles (Wageningen Marine Research)
 • Ontwikkeling vogelstand en de relatie met het watersysteem – Floor Arts (Deltamilieu Projecten)

 

Grevelingen: 2e deelsessie focus op ontwikkelingen onder water

 • Welkom door gespreksleider Christine Lammerts (Staatsbosbeheer)
 • Waterkwaliteit van het Grevelingenmeer – Arno Nolte (Deltares)
 • Ontwikkeling van het macrozoöbenthos in de Grevelingen – Ingeborg Mulder (Wageningen Marine Research)
 • Bodemdieren van het hard substraat – Marco Dubbeldam (Stichting Zeeschelp)
 • Herstel van zeegras – Thijs Poortvliet (Rijkswaterstaat Zee en Delta)

 

Volkerak-Zoommeer: 2e deelsessie focus op waterkwaliteit en ecologie
Lees het complete verslag van de twee deelsessies over het Volkerak-Zoommeer

 

15.30 - 16.00 uur Wat hebben we geleerd en wat brengt ons dat voor de toekomst?

 

16.00 - 17.00 uur Napraten met hapje en drankje