Werkdocument & folder

© Marcel Kentin

 

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over deze opgaven, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In zes bijeenkomsten eind augustus en begin september wordt dit document per deelgebied besproken en aangescherpt. Via onderstaande link kun je het werkdocument en de bijbehorende folder over de Gebiedsagenda inzien.