Werkdocument & folder

© Marcel Kentin

 

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over deze opgaven, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In zes bijeenkomsten eind augustus en begin september bespraken we dit document per deelgebied. Op donderdag 26 november 2020 stelde het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidwest de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vast. Inmiddels is de Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. 

 

Via onderstaande link kun je de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, het werkdocument en de bijbehorende folder over de Gebiedsagenda inzien.