Programma bijeenkomsten

 

Via zes bijeenkomsten gaan we graag met betrokken partijen en mensen in gesprek over de toekomst van onze regio. Deze vinden eind augustus en begin september verspreid in de Zuidwestelijke Delta plaats. Het doel van de bijeenkomsten is om de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 aan te scherpen en gebiedsspecifieker te maken door ideeën, suggesties en voorbeelden op te halen en te verwerken.

Gespreksonderwerpen

We vragen de aanwezige partijen en mensen om vanuit hun eigen sector of belang te vertellen over de ontwikkelingen die zij zien. Wat vind je de belangrijkste thema’s rond de grote wateren, waterinfrastructuur en watergebruik? Wat zie je in jouw regio gebeuren? En hoe kijkt je aan tegen de urgentie van de opgaven?

Aan de slag

Vervolgens gaan we aan de slag met de handelingsperspectieven voor 2050 en de Uitvoeringsagenda voor 2030 uit het werkdocument. We vragen: herkent en deel je de beelden uit de Gebiedsagenda? Wat vind je van de handelingsperspectieven? Waar zie je kansen, waar risico’s? Waar zou je zelf mee aan de slag willen of wat doe je al? Ken je inspirerende voorbeelden?

Programma bijeenkomst

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot ca. 21.00 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inleiding: positionering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
  • Presentatie: trends en ontwikkelingen en een doorkijk naar de toekomst
  • Voorbeelden van concrete ontwikkelingen in het gebied
  • Interactieve werksessie
  • Plenaire terugkoppeling

Online alternatief

We hopen natuurlijk dat we eind augustus en begin september met groepen mensen bij elkaar kunnen zijn, maar zeker is dat niet. Als het nodig is, organiseren we een online alternatief om toch samen per deelgebied in de Zuidwestelijke Delta met elkaar aan de slag te gaan.