Programma bijeenkomsten

 

Via zes bijeenkomsten gingen we met betrokken partijen en mensen in gesprek over de toekomst van onze regio. Deze vonden eind augustus en begin september verspreid in de Zuidwestelijke Delta plaats. Het doel van de bijeenkomsten was om de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 aan te scherpen en gebiedsspecifieker te maken door ideeën, suggesties en voorbeelden op te halen en te verwerken. Dat is niet alleen relevant voor de Gebiedsagenda zelf, maar ook voor het vervolgtraject na vaststelling van de Gebiedsagenda. De handelingsperspectieven zullen dan per deelgebied verder worden uitgewerkt.  

Programma bijeenkomsten

De bijeenkomsten begonnen om 19.00 uur en duurden tot ca. 21.00 uur. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • Welkom: door de aanwezige bestuurder uit het gebied.
 • Inleiding: positionering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, door atelierleider Jeroen van Herk van OAK consultants.
 • Presentatie van het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: trends, ontwikkelings- en handelingsperspectieven voor de Zuidwestelijke Delta als geheel en toegespitst per deelgebied, door Matthijs Willemsen van Strootman Landschapsarchitecten.
 • Het gebied centraal: twee of drie pitches door verschillende sectoren vanuit het gebied over de toekomst van de grote wateren en het watergebruik. 
 • Interactieve werksessie: aan de slag met de handelingsperspectieven voor 2050 en de Uitvoeringsagenda voor 2030 uit het werkdocument. Via werktafels verrijken we in subgroepen de handelingsperspectieven die voor dat gebied gelden met lokale kennis, beelden en ideeën. Zo halen we ook al eerste input op voor het vervolgtraject van de Gebiedsagenda.   
 • Plenaire terugkoppeling en reflectie: terugkoppeling van de werksessie. Wat is de aanpak voor het vervolg? Welke stappen nemen we? 

Bijeenkomst

Te bespreken grote wateren 

Gebiedsbijeenkomst Zeeuws-Vlaanderen
 • Westerschelde
 • Kust & Voordelta

Gebiedsbijeenkomst Walcheren en Noord-Beveland

 • Westerschelde
 • Oosterschelde
 • Kust & Voordelta
Gebiedsbijeenkomst Zuid-Beveland
 • Westerschelde
 • Oosterschelde

Gebiedsbijeenkomst Schouwen-Duiveland en Tholen

 • Oosterschelde
 • Grevelingenmeer
 • Volkerak-Zoommeer
 • Kust & Voordelta

Gebiedsbijeenkomst Goeree-Overflakkee

 • Haringvliet
 • Grevelingenmeer
 • Kust & Voordelta
 • Volkerak-Zoommeer
Gebiedsbijeenkomst West-Brabant
 • Haringvliet & Hollandsch Diep
 • Volkerak-Zoommeer

 

Gespreksonderwerpen

We vroegen de aanwezige partijen en mensen om vanuit hun eigen sector of belang te vertellen over de ontwikkelingen die zij zien. Wat vind je de belangrijkste thema’s rond de grote wateren, waterinfrastructuur en watergebruik? Wat zie je in jouw regio gebeuren? En hoe kijkt je aan tegen de urgentie van de opgaven?