Presentatie Yuri de Nooijer_Visbestanden en migratiemogelijkheden Volkerak-Zoommeer.pdf