Evenementen

Op deze pagina vind je een overzicht van (geplande) evenementen van de Zuidwestelijke Delta. 

Gepland 

10 november 2020: Themasessie zoet-zout in de Zuidwestelijke Delta 

Op dinsdag 10 november organiseert de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta de eerste online themasessie, met als onderwerp: zoet-zout in de Zuidwestelijke Delta. De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt tot uiterlijk 13.00 uur.  

Meer informatie en aanmelden 

11 februari 2021: Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021 

Op donderdag 11 februari 2021 organiseren we de volgende werkconferentie Zuidwestelijke Delta. We houden er bij de voorbereidingen rekening mee dat we wegens de coronamaatregelen waarschijnlijk niet (met een grote groep) fysiek bij elkaar kunnen komen.

Meer informatie volgt binnenkort 

Afgelopen 

17 september 2020: Kennisdag en eindconferentie Smartsediment 

Donderdag 17 september was de tweede Kennisdag Zuidwestelijke Delta, gecombineerd met het eindcongres van het Interreg-project Smartsediment. Online deze keer, vanuit de historische Abdij in Middelburg. 

Meer informatie en terugkijken 

Augustus en september 2020: Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Eind augustus en begin september organiseerden we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. 

Meer informatie en terugkijken 

11 mei 2020: Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta 

Op maandag 11 mei organiseerden we de eerste online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta, en met succes! De sessie is een opmaat voor het vervolg, specifiek voor het traject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de ontwikkeling van Living Labs in onze regio. 

Meer informatie en terugkijken