Evenementen

Op deze pagina vind je een overzicht van (geplande) evenementen van de Zuidwestelijke Delta. 

Gepland

16 februari 2022: Themasessie ‘Het leven in de Oosterschelde’

Op woensdag 16 februari organiseert de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta de derde themasessie met als onderwerp ‘Het leven in de Oosterschelde’. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Dit keer verzorgt Wageningen Marine Research de sessie vanuit Yerseke. In verband met de coronamaatregelen is de bijeenkomst online te volgen.

Meer informatie en aanmelden

Afgelopen

23 september 2021: Jaarlijkse Kennisdag van de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

Op 23 september organiseerde de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta haar jaarlijkse Kennisdag. Doel was om actuele onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken. Het thema was dit jaar Leven onder water. Het programma duurde van 9.00 – 13.00 uur en was ook deze editie online, vanuit een studio in het informatiecentrum Grevelingen. 

Meer informatie en terugkijken

30 juni 2021: Werkconferentie Zuidwestelijke Delta

Op 30 juni organiseerden we de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021. Dat deden we online vanuit een studio met uitzicht op het Volkerak-Zoommeer. Het programma duurde van 12.30 tot 17.00 uur. We werkten samen verder aan de opgaven en kansen in ons gebied! 

Meer informatie en terugkijken

20 mei 2021: Bijeenkomst Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Op donderdag 20 mei organiseerde het programma Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van 10.00 tot 16.00 uur een online bijeenkomst over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. 

Meer informatie

10 november 2020: Themasessie zoet-zout in de Zuidwestelijke Delta 

Op dinsdag 10 november organiseerde de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta de eerste online themasessie, met als onderwerp: zoet-zout in de Zuidwestelijke Delta. De bijeenkomst begon 11.30 uur en duurde tot 13.00 uur.  

Meer informatie

17 september 2020: Kennisdag en eindconferentie Smartsediment 

Donderdag 17 september was de tweede Kennisdag Zuidwestelijke Delta, gecombineerd met het eindcongres van het Interreg-project Smartsediment. Online deze keer, vanuit de historische Abdij in Middelburg. 

Meer informatie en terugkijken 

Augustus en september 2020: Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Eind augustus en begin september organiseerden we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. 

Meer informatie en terugkijken 

11 mei 2020: Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta 

Op maandag 11 mei organiseerden we de eerste online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta, en met succes! De sessie is een opmaat voor het vervolg, specifiek voor het traject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de ontwikkeling van Living Labs in onze regio. 

Meer informatie en terugkijken